ข่าวกิจกรรม

วันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง จัดประชุ ...
อ่านต่อ

โครงการพัฒนาทักษะทีมสหวิชาชีพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดระนอง

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองกำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะท ...
อ่านต่อ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา(ระดับจังหวัด)

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง มอ ...
อ่านต่อ

20 ปี พม.เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัง ...
อ่านต่อ

20 ปี พม.เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัง ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial