ข่าวกิจกรรม

โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดระนอง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง มอ ...

โครงการสำรวจสถานการณ์ประชากรคนเร่ร่อนหรือคนไร้บ้าน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น. นางสาวณัฏฐ์ฑิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของม ...
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial