หน้าแรก

สำนักงาน
ผลิตภัณฑ์ พม. (1)
previous arrow
next arrow

<strong>วันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล</strong>

ข่าว เด่น

วันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล

  • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวให้กับนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองและหัวหน้าส่วนราชการ เนื่องใน “วันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล” เพื่อร่วมรณรงค์และร่วมขับเคลื่อนสร้างความตระหนัก “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว” ภายใต้แนวคิด R-E-S-P-E-C-T สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ได้จัดทำละครสั้น Social Distancing “dangerous”

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)

 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

478189
Total Visitors
2
Visitors Today
1
Live visitors
478189
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง

 ศาลากลางจังหวัดระนอง 999 ชั้น 2 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

077-800128

 ranong@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial