หน้าแรก

314576207_2215790015260550_8881181637150406812_n (1)

<strong>งานวันคนพิการสากลจังหวัดระนอง ประจำปี 2566</strong>
 

ข่าว เด่น

งานวันคนพิการสากลจังหวัดระนอง ประจำปี 2566

  • วันที่ 14 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดระนอง ประจำปี 2566โดยมี นายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการการผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดระนอง ณ โรงแรมทินิดีระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง มีคนพิการผู้ดูแลคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรคนพิการและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมจำนวน 700 คน กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงความสามารถของคนพิการ ฟังสารวันคนพิการมอบประกาศเกียรติคุณ ให้คนพิการต้นแบบ มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบการที่จ้างงานคนพิการดีเด่น หน่วยงานที่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์คนพิการการจัดนิทรรศการ มอบของขวัญของรางวัลแก่คนพิการ และการให้บริการให้คำปรึกษาช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่คนพิการ

     

 

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ได้จัดทำละครสั้น Social Distancing “dangerous”

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)

 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

187539
Total Visitors
96
Visitors Today
1
Live visitors
1074802
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง

 ศาลากลางจังหวัดระนอง 999 ชั้น 2 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

077-800128

 ranong@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial