ข่าวกิจกรรม

พม.มอบเงิน อุดหนุนกองทุนคุ้มครองเด็ก

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและคว ...
อ่านต่อ

“การขับเคลื่อนงาน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ปี 2565”

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. นางสาวศศิพร แม้นนนทรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญก ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial