ข่าวกิจกรรม

มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

วันที่ 12 กันยายน 2565 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ม ...
อ่านต่อ

ประชุมติดตามการประเมินผลการดำเนินงาน และ เชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง มอ ...
อ่านต่อ

“รวมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”

วันที่ 2 กันยายน 2565 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง มอ ...
อ่านต่อ

ประชุม เชิงปฎิบัติการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้แก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 2 กันยายน 2565 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง เข ...
อ่านต่อ

พม.มอบเงิน อุดหนุนให้แก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและควา ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ทางสังคมจังหวัดระนอง ครั้งที่ 13/2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองร่วมกับหน่ว ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial