ข่าวกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ สุรปผลการขับเคลื่อนงานประเด็นตามแผน การตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 29 กันยายน 2565 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง เ ...
อ่านต่อ

อภิปราย เรื่อง “แผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง”

วันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ...
อ่านต่อ

วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดระนอง

วันที่ 20 กันยายน 2565 นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและคว ...
อ่านต่อ

โครงการวิทยากรครอบครัวในชุมชน (Train The Trainer)​ ประจำปี 2565

วันที่ 15 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองจัดโครงการวิทยากรครอบครัว ...
อ่านต่อ

ลงตรวจเยี่ยม และนิเทศก์สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดระนอง ประจำปี 2565

วันที่ 14 กันยายน 2565 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ม ...
อ่านต่อ

มอบเงินสนับสนุนโครงการของกองทุนผู้สูงอายุ

วันที่ 14 กันยายน 2565 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองได ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial