พมจ.ระนอง เข้าร่วมรับกรรมการ ลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมรับกรรมการลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานนำเสนอผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดระนอง

คิดอย่างผู้นำ ลงมือทำอย่างมืออาชีพ

FACEBOOK : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง


Share: