พมจ.ระนอง ร่วมพิธีเชิญถุงพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่ตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรี จำนวน 350 ชุด

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ร่วมพิธีเชิญถุงพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่ตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรี จำนวน 350 ชุด


Share: