กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา(ระดับจังหวัด)

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา(ระดับจังหวัด) ประจำเดือนตุลาคม 2565 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ภูเขาหญ้า หมู่ 1 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนองโดยมีนายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ


Share: