กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจัดงาน พม. ทอล์ก “ครอบครัววิถีใหม่รับมืออย่างไรกับความรุนแรงในครอบครัว”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจัดงาน พม. ทอล์ก “ครอบครัววิถีใหม่รับมืออย่างไรกับความรุนแรงในครอบครัว”เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.

สามารถเข้าร่วมชมผ่าน Zoom Meeting ได้ตามลิ้งนี้ https://zoom.us/j/96263542908…

หรือติดตามชม Live สดได้ทาง  Page Facebook : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


Share: