ข่าวประชาสัมพันธ์

วันคนพิการสากล คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับสมาคมสภาค ...
อ่านต่อ

กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 "NEXT NORM ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial