วันคนพิการสากล คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลง

📌 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 ผ่านระบบ “ออนไลน์” ตาม QR Code หรือรับชมผ่าน Facebook กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

🔥🔥ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สแกนลงทะเบียน QR Code ในอินโฟได้เล๊ยยย🔥🔥

✳️แล้วพบกัน 3 ธันวาคมนี้ เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ✳️✳️

#3ธันวาคม#วันคนพิการสากล#วันคนพิการสากล64


Share: