พมจ.ระนอง ร่วมสัมภาษณ์คัดแยกกลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวเมียนมา

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีม One Home พม.ระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง สนง.จัดหางานจังหวัดระนอง สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนองที่ว่าอำเภอละอุ่น และพนักงานสอบสวนร่วมสัมภาษณ์คัดแยกกลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวเมียนมา ที่ผ่านการคัดกรองตามมาตรการการทางสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว จาก สภ.บางแก้ว ที่ถูกจับกุมเส้นทางระหว่าง สามแยกทุ่งตาพลหมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 03.00 น. เป็นชายจำนวน 35 คน(ชายอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 34 คน, ชายอายุต่ำกว่า 18 ปี 1 คน และหญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 9 คน) รวมจำนวน
ทั้งสิ้น 44 คน ผลการพิจารณาคัดแยกผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวเมียนมาทั้ง 44 คน ไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ สภ.บางแก้ว จะดำเนินการตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ต่อไป

คิดอย่างผู้นำ ลงมือทำอย่างมืออาชีพ

FACEBOOK : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง


Share: