ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีเด็กพึ่งได้รับการสงเคราะห์

วันที่ 26 เมษายน 2565 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง มอ ...
อ่านต่อ

ประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จั ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนองสำนักงานพัฒนาสังค ...
อ่านต่อ

ทีม พม.ระนอง ร่วมเดินแบบผ้าพื้นเมือง “ภูษาแห่งอารยะศิลป์ อินทนิล สินธุ์แร่นอง” ในงานอาบน้ำแร่ แลระนอง ประจำปี 2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง พร้ ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 3 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองร่วมกับหน่วย One Home จัดปร ...
อ่านต่อ

เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางนอน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองร่วมกับ One home ระนอง ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial