ทีม พม.ระนอง ร่วมเดินแบบผ้าพื้นเมือง “ภูษาแห่งอารยะศิลป์ อินทนิล สินธุ์แร่นอง” ในงานอาบน้ำแร่ แลระนอง ประจำปี 2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ ทีม พม.ระนอง ร่วมเดินแบบผ้าพื้นเมือง “ภูษาแห่งอารยะศิลป์ อินทนิล สินธุ์แร่นอง” ในงานอาบน้ำแร่ แลระนอง ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นงานการกุศล ระดมทุนช่วยเหลือ ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัย (กาชาดช่วยเรา เราช่วยกาชาด)


Share: