หน้าแรก

Heading layer
Slider

งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564

ข่าว เด่น

 

งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ร่วมกับร่วมกับ One Home ระนอง, จังหวัดระนอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดระนอง จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดระนอง ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ“คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า สู่โลกใหม่หลังโควิด-19 อย่างยั่งยืน” ณ โรงยิมเนเซียม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สนามกีฬาจังหวัดระนอง เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้เข้าร่วมกิจกรรม แสดงศักยภาพของตนเอง มีส่วนร่วมและเข้าถึงบริการสวัสดิการ

รวมทั้งได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคนพิการ โดยมีนายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงความสามารถของคนพิการ การแสดงดนตรี การแสดงผลิตภัณฑ์ของคนพิการ และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

  

 

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

No Gift Policy

งดรับ เลิกให้ ของขวัญของกำนัน…

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

352852
Total Visitors
10
Visitors Today
1
Live visitors
352852
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง

 ศาลากลางจังหวัดระนอง 999 ชั้น 2 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

077-800128

 ranong@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial